Regulamin 

 1.   ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1.1.             Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania ze sklepu internetowego działającego pod  adresem internetowym www.galeriaarlekin.pl.

1.2.             Regulamin określa także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Właściciela i Klientów sklepu internetowego.

1.3.             Wyrażenie zgody i akceptacja wszystkich postanowień regulaminu jest niezbędna do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, a w szczególności do realizacji złożonego zamówienia.

1.4.             Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma:

Marta Minikowicz-Borkowska "Galeria Arlekin"

z siedzibą w Mikołąjkach, przy Pl. Wolności 9 lok.U-8

NIP 8451965689

REGON:280525381

Tel. + 48 728651010

E-mail kontakt@galeriaarlekin.pl

 

 1.   WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1.             W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel Sklepu Internetowego w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 •               przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą aplikacji JavaScript
 •               minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.2.             Kolory produktów mogą się trochę różnić, w zależności od indywidualnych ustawień monitora.

2.3.             Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

2.4.             Projekty, i zdjęcia znajdujące się na stronie sklepu są własnością "Galerii Arlekin". Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie bez pisemnej zgody właścicielki jest zabronione i narusza prawa autorskie, o których mowa w Ustawie z dn. 04.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r nr90, poz. 631z późniejszymi zmianami).

 

 1.   SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

3.1.             Zamówienia są przyjmowane przez Internet za pośrednictwem strony www.galeriaarlekin.pl - przez całą dobę

3.2.             Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.galeriaarlekin.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3.3.             Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

3.4.             W przypadku podania niekompletnych lub fałszywych danych przez Klienta, Właściciel ma prawo do anulowania zamówienia.

3.5.             Za czas rozpoczęcia realizacji zamówienia uważa się moment wpływu wpłaty na rachunek bankowy Właściciela Sklepu Internetowego lub w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, moment dokonania zamówienia .

 

 1.   FORMY I KOSZTY DOSTAWY

4.1.             Realizacja zamówienia może nastąpić w wybranej przez Klienta formie:

 •               Wysyłka przesyłki przez firmę kurierską DPD
 •               Wysyłka przesyłki przez Pocztę Polską
 •               Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym przy Pl. Wolności 9 lok.U-8 w Mikołajkach.

4.2.             Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz skontaktować się ze sklepem. Protokół powinien zawierać: datę, godzinę dostawy oraz opis szkód. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki w transporcie.

4.3.             Koszty dostawy zależą od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz wartości i wagi zamówionych produktów. W procesie zamawiania, informację o kosztach wysyłki wybranych produktów Klient znajduje w Koszyku. Informacja jest dostępna przed dokonaniem decyzji o złożeniu zamówienia.

4.4.             Na czas realizacji zamówienia  składa się:

 •               czas przygotowania zamówienia do wysyłki
 •               czas dostawy przesyłki przez firmę transportową.

4.5.             Towar wysyłany  jest w ciągu 2-7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Właściciela Sklepu Internetowego.

4.6.             Istnieje możliwość wysłania zakupionego towaru za granicę. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie innego kraju koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie.

 

 1.   PŁATNOŚĆ

5.1.             Dostępne formy płatności:

 •               przelew bankowy
 •               płatność gotówką podczas odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym
   „Galeria Arlekin” w Mikołajkach
  Plac Wolności 9 lok.U-8

5.2.             Dane do przelewu:
Marta Minikowicz-Borkowska "Galeria Arlekin"
Pl.Wolności 9 lok.U-8
11-730 Mikołajki
BANK BGŻ BNP PARIBAS
Nr konta:  64 2030 0045 1130 0000 0965 6340

5.3.             Podczas dokonywania przelewu Użytkownik zobowiązany jest podać w tytule przelewu numer zamówienia, który otrzyma podczas składania zamówienia.

5.4.             Zamówienie nieopłacone w ciągu 3 dni roboczych zostanie anulowane.

5.5.             Dowodem zakupu jest paragon. Na życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura VAT.

 

 

 1.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1.             Klient, który zakupił towar  w Sklepie Internetowym www.galeriaarlekin.pl a tym samym zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

6.2.             Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni na adres Właściciela Sklepu Internetowego. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.

6.3.             Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Właściciela Sklepu Internetowego.

6.4.             Zwrot towaru jest realizowany na koszt Klienta.

6.5.             Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania - towar musi zostać dostarczony w stanie niezmienionym i wysłany w sposób chroniący go przed zniszczeniem (pudełka, wypełnienia). W przypadku niespełnienia tych warunków, zwrot nie zostanie przyjęty.

6.6.             W przypadku spełnienia wszystkich warunków zwrotu, Klient zostanie poinformowany o jego przyjęciu pocztą elektroniczną

6.7.             Zwrot pieniędzy zostanie dokonany nie później niż  w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

6.8.             Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9.             Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), Klient zostanie o tym poinformowany przez pocztę elektroniczną. W ciągu 7 dni roboczych towar zostanie odesłany na wskazany adres zwrotny na koszt Właściciela Sklepu Internetowego.

 

 

 1.   PROCEDURA REKLAMACJI

7.1.             Reklamacje należy składać na adres

„Galerii Arlekin”

Marta Minikowicz-Borkowska ”Galeria Arlekin”
Pl.Wolności 9 lok.U-8
11-730 Mikołajki
z dopiskiem „Galeria Arlekin– reklamacja lub zwrot”. 

7.2.             Składając reklamację Klient zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt do Właściciela Sklepu Internetowego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

7.3.             W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać szczegółowe powody reklamacji produktu, formę oczekiwanej rekompensaty, a także adres zwrotny.

7.4.             Towar wysyłany do reklamacji „za pobraniem” nie będzie przyjmowany.

7.5.             Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.

7.6.             W ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

7.7.             W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

7.8.             Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

7.9.             Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Klient otrzyma szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji, a w ciągu 14 dni roboczych towar zostanie odesłany do Klienta na koszt Właściciela Sklepu Internetowego.

 

 

 1.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.             W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

8.2.             Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW,
GALERIA ARLEKIN.